FAQ

Här följer vanliga frågor och svar. Om du inte finner svaret på din fråga här kan du vända dig till styrelsen eller din närmsta granne.

Hur ändrar jag namn på brevlåda och namnskylt?
Styrelsen gör en anmälan om namnändring löpande. Maila ditt namn och ev. sammanboende så uppdaterar vi detta. 

Hur beställer jag fler nycklar?
Nycklar beställs genom Hedvig Bruzaeus via styrelsens mailadress signallodet@gmail.com. Pris per nyckel är 395 kr och bekostas av den boende.Nycklarna hämtas ut hos Låspunkten på Landsvägen.

Hur ställer jag mig i garagekön?
Anmälan till köplats görs via styrelsen på signallodet@gmail.com. Nya medlemmar som är godkända av styrelsen kan ställa sig i kö. Köplatsen tilldelas efter att bostaden är tillträdd. För befintliga medlemmar tilldelas köplats från det datum anmälan gjorts.

För medlemmar med en garageplats finns en separat byteskö

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?
Enligt stadgarna måste all form av andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen först. Skicka oss all information i en anmälan så kommer vi att återkomma till dig om det är godkänt. Vi tillåter inte korttidsuthyrning såsom AirBnb.

Behöver jag ett eget elavtal?
Nej, föreningen har tecknat ett kollektivt elavtal. Du faktureras en schablonkostnad som sedan justeras utefter din faktiska förbrukning.

Var beställer jag balkongskydd?
Balkongskydden beställs via www.markis.nu (tel. 08-28 33 43) på Fredsgatan 22.
Balkongskydden måste ha material/färgkod: Sanatex 73 vinrött

Var finns bruna avfallspåsar?
Dessa hämtar du själv i miljörummet på gården.

Vem kontaktar jag för inglasning av balkongen?
Vårt bygglov har gått ut för inglasningen av balkongerna, intresserade måste därmed själva söka bygglov. Observera att endast balkonger mot innergården får glasas in. Kontakta NIKA inglasning (08-410 417 63) så hjälper de till med processen.

Vem kontaktar jag för felanmälan?
Vid fel i trapphuset ber vi dig kontakta styrelsen via mail så för vi anmälan vidare.
Vid fel i din lägenhet råder vi dig att ta kontakt med Fastighetshjälpen, arbetet görs på egen bekostnad.
Se mer information under fliken Felanmälan

Vad gör jag vid stopp i avloppet?
Vi har långa rör till huvudstammen vilket gör att det lätt blir stopp. Tänk på att inte spola ner för mycket fett och matbitar i avloppet.
Eventuellt stopp åtgärdas på egen bekostnad. Du tar kontakt med Fastighetshjälpen för att att få hjälp. 

Om jag är intresserad av att engagera mig i föreningen?
Det finns möjlighet för alla som vill att hjälpa till. Det kan vara en engångsföreteelse eller att ingå i en grupp utanför styrelsen. Kontakta gärna oss i Styrelsen så sätter vi dig i kontakt med rätt person.