Trivselregler

Vi som bor i en bostadsrätt i ett flerfamiljhus har alla ett ansvar kring våra egna och gemensamma ytor. Här nedan följer trivselregler för att vi ska ha ett enkelt och trivsamt boende.

Förhållningsregler avseende innergården:
 

 • Lek med sand sker i sandlådan. Sopa upp sand som hamnar utanför och lägg tillbaka i sandlådan.

 • Lägg tillbaka leksaker i den gröna lådan

 • Föräldrar ansvarar för att barn städar undan efter sig.

 • Ställ tillbaka cyklar och annat i förråd eller cykelställ.

 • Inget bollspel med hårda bollar på gården pga. olycksrisk.

 • Cykling på gården sker med hänsyn till andra. 

 • Cykla inte på gräsmättan

 • Var rädd om buskar och planteringar.

 

Trivselregler enligt boendepärmen:
 

 • Enligt stagdarna är vi skyldiga att följa de regler som föreningen utfärdar och ta väl hand om våra egna lägenheter och föreningens egendom. Detta gäller givetvis även våra gäster, eventuella hyresgäster och andra personer som vi bjuder in att vistas i våra lokaler.

 • Om det skulle uppstå en skada i bostaden som skulle kunna påverka hela huset är vi skyldiga att rapportera detta omedelbart för att försäkringar och garantier ska gälla. Se fliken felanmälan eller instruktioner i er bopärm.

 • Efter kl 22.00 ska vi inte utföra aktiviteter med högt ljud. Vissa aktiviteter kan vara störande även på dagtid, prata gärna med närmaste grannar om man måste utföra något som låter mycket.

 • Man får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller fastigheten i övrigt.

 • Omfattande förändring i eller utanför bostaden (ex. balkong/uteplats) får inte göras utan styrelsens godkännande.

 • Hushållssopor (brännbart och komposterbart) slängs i sopsug på gården. Källsortering lämnas i rätt kärl i sophus på gården. Viktigt att övrig källsortering tas till kommunens återvinningscentral och inte lämnas på golvet i soprummet.

 • Har man husjur måste man se till att grannar och kringboende inte blir störda av dessa. Rasta inte djuren på gården.

 • Skyltning och/eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens godkännande.

 • Paraboler, antenner och staket får inte sättas upp utan styrelsens godkännande.

 • Inglasning av balkonger får endast ske med styrelsens godkännande.

 • Uppsättning av markiser får inte ske utan styrelsens godkännande.

 • Ingen åverkan på fasaden, ex borra, får göras utan godkännande av styrelsen.

 • Parkering av motorfordon inom fastigheten, utanför angivna markeringar är inte tillåten.

 

Övrigt
 

 • Inget bollspel med hårda bollar på innergården. Använd en mjuk eller plastboll som inte riskerar ta sönder fönsterrutor.

 • Tänk på att inte förvara barnvagnar eller andra föremål eller dörrmattor i trapphuset enligt brandföreskrifterna. Styrelsen går med jämna mellanrum brandsäkerhetsronder och märker upp föremål som strider mot säkerheten.

 • Stäng porten efter dig, gäller även dörren mot gården.

 • På din parkeringsplats i garaget får endast avsett fordon stå där, övriga föremål får ställas i förråd eller lägenhet och ska inte blockera ytor i garaget. Ditt fordon måste få plats inom markeringarna. Se mer information i garagepolicyn.

 • Vill du se till egna grönområden eller hjälpa till att sköta den gemensamma gården, så finns det vattenslang och redskap att låna.