Garaget

Föreningen har ett garage i källaren med plats för 48 bilar, varav 45 med laddmöjlighet, och för närvarande 3 motorcyklar. Se nedan information samt policy för hyra av garageplats.

Allmänt om garaget

Garaget innehåller 48 bilplatser och 4 MC-platser.
Vid uthyrning av särskild handikapp plats tas närliggande MC plats till dess förfogande.

Laddplatser

Sedan juli 2022 finns det en balk med ladduttag från ChargeNode till 45 av våra 48 bilplatser i garaget. Man påbörjar och betalar en laddning direkt i ChargeNodes app.

Avgift

Bilplats: 900 kr/månad
MC-plats: 450 kr/månad

Kösystem

Nya hushåll kan ställa sig i kö i samband med godkännande som medlem i föreningen. Kötiden börjar dock gälla först vid tillträde till lägenheten. För befintliga medlemmar tilldelas köplats från det datum anmälan gjorts. För hushåll med en garageplats finns en separat byteskö. Hyreskontraktet upphör automatiskt vid flytt/utträdande från föreningen.

Kontakta styrelsen@gmail.com för att ställa dig i kö till en parkeringsplats (ordinarie kölista) eller till byteskön (innehavare av befintlig plats).
Garageplatsen tillfaller alltid personen som står näst på tur enligt nedan turordning och kan således aldrig överlåtas i samband med den egna lägenhetsförsäljningen, eller på annat sätt.

Hushåll har rätt att tacka nej till tilldelad parkeringsplats en gång. Om hushåll tackar nej till tilldelad plats en andra gång kan de välja att stå kvar i kön på sista köplats eller gå ur kön.
Tilldelad korttidsuthyrning faller inte under detta.

Följande köordning tillämpas:

  1. Första prioritet: för hushåll med en garageplats finns en separat byteskö som får förtur att byta sin plats mot annan ledig plats i garaget (gäller inte byte mellan olika fordon). Samtliga i byteskön får ett mail, som ska besvaras inom 48 timmar. Efter denna svarstid går ledig plats vidare till ordinarie kö. 
  2. Andra prioritet: hushåll utan tidigare garageplats som söker en parkeringsplats i garaget och står på första plats i kön.

Garagepolicy

§ Uthyrning av parkeringsplats i garaget görs endast till godkända, tillträdda hushåll i föreningen.

§ Hushållet har möjlighet till max en parkering per fordonstyp (Bil, MC).

§ Tillåtna fordon är privatägda vägregistrerade fordon, som ägs av lägenhetsinnehavaren eller hyrs av ett leasingföretag. Platsen kan även upplåtas vid nyttjande av firmabil.

§ Garageplatsen får endast användas för uppställning av fordon.

§ Av miljöhänsyn är det inte tillåtet att reparera eller tvätta fordon på parkeringsplatsen eller i garaget.

§ Parkeringsplatsen är endast till för fordon som används regelbundet, dvs. platsen är inte avsedd som långtidsparkering. 

§ Fordonet måste rymmas inom markeringen, avseende både bredd och längd.

§ Fordonet måste vara körbart, det vill säga det ska vara registrerat hos Transportstyrelsen samt trafikförsäkrat. Om så inte är fallet kan styrelsen kräva att du forslar bort ditt fordon från parkeringsplatsen.

§ Du som hyr parkeringsplatsen ska vid uppmaning kunna styrka att du äger/leasar fordonet.

§ Garage får inte användas till extra förråd. Inget annat än avsett fordon får finnas på platsen.

§ Korttidskontrakt upprättas alltid för uthyrning av avsedd handikapp-plats. Avtalet kommer sägas upp så snart behov av platsen finns.

§ Parkeringsplatsen får inte hyras ut i andra hand. Se mer under andrahandsuthyrning nedan.

§ Uthyrning på korttidskontrakt kan komma att erbjudas hushåll med befintlig plats och ev. externa parter om behov uppstår.

Missbruk av denna policy kan medföra uppsägning av kontraktet med omedelbar verkan.

Andrahandsuthyrning

Parkeringsplatsen/garaget får inte hyras ut i andra hand.

Vid godkänd andrahandsuthyrning av en lägenhet kan parkeringsplatsen inte ingå i hyresavtalet. Platsen kan hyras ut på korttidskontrakt till det hushållet som står på första köplats och återgå till hushållet som flyttar tillbaka till föreningen om så önskas. Ansök om tillstånd hos styrelsen.