Felanmälan

Löpande fastighetsskötsel utförs av Fastighetshjälpen.

Felanmälan görs enligt nedan:


Gemensamma utrymmen

Felanmälan görs till styrelsen på signallodet@gmail.com för felanmälan gällande allmänna utrymmen. Arbeten för fastighetens räkning beställs av styrelsen.

Egna lägenheten

Arbeten som utförs i respektive lägenhet kan beställas direkt av Fastighetshjälpen och bekostas av beställaren.
Felanmälan görs till Fastighetshjälpen enligt nedan: 

Mail: info@fastighetshjalpen.se
Jourtelefon: 0709-20 30 90

Avlopp

Felanmälan görs till styrelsen i första hand, vid icke akuta ärenden. Kontakt för avhjälp med problem görs till Fastighetshjälpen.
Problem i avloppsrör inom lägenheten bekostas av lägenhetsinnehavaren.  

Hissar

Felanmälan av hissar (stopp, trasig armatur etc.) anmäls till styrelsen på signallodet@gmail.com som kontaktar hissbolaget Schindler. 

Entreprenadshistorik

Bonava (f.d NCC) har utfört garantibesiktning våren 2013 samt därefter utfört löpande åtgärder utifrån protokoll. Nya fel som upptäcks som Bonava är ansvariga för ska anmälas till kundservice@bonava.se. Garantitiden gick ut våren 2017.