Fläktsystem

Fläktsystemet slår ifrån vilket är ett problem för ventilationen.
Vi har tekniker ute som felsöker och åtgärdar problemen.