Kallelse till årsstämma 2023

Styrelsen i Brf Signallodet kallar härmed till årsstämma.

Årsstämman kommer äga rum på måndag 8 maj 2023 kl. 18.30 ute på innergården.

Kallelsen (inkl. dagordningen och motionerna) har lagts i medlemmarnas brevlådor den 2023-04-22.

En kopia av årsredovisningen inkl. revisionsberättelse och en fullmakt mall bifogas det här nyhetsinlägget. Årsredovisningen 2022 och tidigare årsredovisningar finns även att ladda ner från den här hemsidan längst ner under Om föreningen.