Renovering sopsug

Ursäkta röran! Vi renoverar sopsugsanläggningen vecka 32/33.

Från måndag 8 augusti 2021 till och med onsdag 18 augusti 2021 (vecka 32/33) kommer sopsugsröret, som har allvarliga rostskador, bytas ut mellan tankrummet och ytterväggen mot Eliegatan. Röret går genom garaget och förrådsutrymmet under trapphuset (våning -1) på Fredsgatan 21B.

OBS! Under den tiden arbetet pågår är sopnedkasten avstängda. Hushållssopor och matavfall ska slängas i kärl som placeras ute på gården.