Brf Signallodet

Välkommen till Brf Signallodet på Eliegatan och Fredsgatan i centrala Sundbyberg!

Signallodet har hämtat sitt namn från en spännande historia. Det var här Severin Sjöstrand påbörjade tillverkningen av sin världspatenterade uppfinning av signallod i början av 1900-talet. Läs mer under Om föreningen.

Brf Signallodet består av 75 lägenheter på följande adresser: Eliegatan 1A, Eliegatan 1B, Fredsgatan 21A och 21B. Huset har byggts av Bonava (f.d. NCC). Etapp 1 (Eliegatan 1A-1B) stod färdigt 2010 och etapp 2 (Fredsgatan 21A-21B) stod färdigt 2012. Det är ett flerbostadshus om 6 våningsplan. De översta våningsplanen är indragna och flera lägenheter har takterass. Övriga våningar utgörs av sex respektive åtta lägenheter per plan.
I varje trapphus finns hiss, postboxar och barnvagnsrum. I källarplanet ligger Garaget, lägenhetsförråden och tekninkutrymmen. Till fastigheten hör en innegård med sandlåda och gemensam uteplats.

Värme

Fjärrvärme med fjärrvärmeväxlare i undercentral.

Sophantering

På innergården finns 3 cylinderformade sopnedkast. Matavfall samlas i papperspåsar (som finns tillgängliga i miljörummet) och slängs i det vänstra nedkastet. Vanliga hushållssopor slängs i det mellersta och högra nedkastet. 
I gårdshuset finns ett källsorteringsrum där glas, papper, kartong, trycksaker, plast och metall sorteras. 

Data/TV/Tele

Lägenheterna har s.k. triple-playuttag och är förberedda för bredband, ip-telefoni och digital-tv. Föreningen är ansluten till Sunbybergs stadsnät.

El

Föreningen har tecknat ett gemensamt elabonnemang där varje lägenhet har individuell avläsning av förbrukningen.

Parkering

Parkeringsplats i garage finns att hyra av föreningen. Läs mer under Garaget.