Kallelse till extrastämma

Styrelsen i Brf Signallodet kallar till en extrastämma på tisdag 8 mars 2022 kl. 18.30 i föreningslokalen (Eliegatan 1b, våning -1).

I linje med aktsamhetsprincipen vill styrelsen att alla medlemmar i föreningen ska fatta ett viktigt beslut om att installera laddinfrastruktur i garaget. Styrelsen anser att det här beslutet inte kan vänta till ordinarie årsstämma då det finns en risk att föreningen går miste om ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Välkomna!

Följande filer bifogas det här nyhetsinlägget:

  • Kallelsen
  • Fullmakt mall